Rights

News

Data

ทำไมเราต้องมีกฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหาย?

ไม่ได้เลือกตั้ง อบต. มานาน 7 ปี ลืมกันไปหรือยัง?

รัฐสวัสดิการ: ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากันในสังคม?

วิถีไรเดอร์: อาชีพอิสระ บนความกดขี่ของแพลตฟอร์ม?

บันไดงู "รู้" วิธีบริหารงาน "สาธารณภัย"

รู้จัก “PRTR” กฎหมายส่องความเสี่ยง “ฝุ่นพิษและสารเคมี” ที่คนไทยยังไม่มี

Podcast

View

"จะนะ" และวันแห่งการรอคอย

Social Agenda

18

Jul

2020

การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย "คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง"

เมืองที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญรุดหน้ายากเกินสิ่งใดฉุดรั้ง ยังมี "คนจนเมือง" อาศัยอยู่ จากกลุ่…

10

Aug

2020

เลือดของคุณสีอะไร ?

เมื่อยังมีคนบางกลุ่มไม่สามารถบริจาคเลือดได้Every Blood donor จึงไม่ใช่ Hero ตามสโลแกนเสมอไป ? เเฟนเพ…

19

Aug

2020

FROM 2.5 TO ZERO

สาเหตุและวิทยาศาสตร์ ภาพรวมปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสารพิษที่อาศัยอยู่กับ PM 2.5 มันคืออะไรและอันตรายอย่า…