มะแขว่น
มันนิ ใต้ป่า ภูผาเพชร
เข้าป่าเก็บมะแขว่น 1 วัน ได้เงิน 1 พัน
เสียงกระซิบ ของความหลากหลาย
“ไร่หมุนเวียน ตลาดบนดอย” อิ่มอร่อยทุกฤดูกาล
previous arrow
next arrow