แก้จน แก้เหลื่อมล้ำ

สถานการณ์โควิด ที่เป็นสัญญาณบอกถึงความไม่แน่นอนจริงๆ และจากสถานการณ์นี้ทำให้เรามี “คนเสี่ยงจน”เพิ่มขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้น ซึ่งถ้าเราไม่เตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้ ปัญหาจะทวีความรุนแรงขึ้น และจากปัญหาเศรษฐกิจจะลามถึงปัญหาทางสังคม พูดคุยกับ ศาสตราจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ซึ่งเก็บข้อมูลและทำวิจัย เกี่ยวกับคนจนเมือง ระบุว่า ถ้าเราจะแก้จน จะไม่พูดถึงการกระจายรายได้ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ หรือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้เลย

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active