Highlight Podcast

Latest Podcast

The Active Podcast EP.16 | เปิดร่างกฎหมาย เปิดโอกาสชาติพันธุ์

17 มกราคม 2021

“ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือชนเผ่าไหน ก็เป็นคนไทยด้วยกัน …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.15 | แนวธุรกิจหลังชนฝา ทางเลือกพิชิตโควิด-19

  10 มกราคม 2021

  เศรษฐกิจไทยหดตัวกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 มีนักธุรก …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.14 | #สิทธิที่รุ่นเรา : วิชา สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง

  3 มกราคม 2021

  88 ปี กับ “สิทธิพลเมือง” ในประเทศไทย รัฐไทยสมัยใหม่ที่เ …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.13 | อยู่กับ Hate Speech รู้เส้นแบ่ง เพื่อรับมือ

  27 ธันวาคม 2020

  ถ้อยคำแบบไหน ถึงเรียกว่า Hate Speech? เม …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.12 | เจรจาข้ามก๊ก ขัดแย้งอย่างสันติ

  20 ธันวาคม 2020

  คุยกับ “รศ.โคทม อารียา” ว่าด้วยประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยที่ยังเคลื่อนไหว และเส้นทางเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอย่างสันติ

  The Active Podcast EP.11 | ปล่อยพลังไฟฟ้า จาก Solar Cell

  13 ธันวาคม 2020

  เมื่อการพึ่งพาพลังงานสะอาดกำลังเป็นเทรนด์ของคนรักษ์โลก …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.10 | ครูปฐมวัย ไม้ผลัดสองของการศึกษา

  6 ธันวาคม 2020

  เมื่อ “ครูอนุบาล” ที่เปรียบกับไม้ผลัดสองของการสร้างคน ต …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.9 | เราทุกคนล้วนอยู่ร่วมกับ HIV

  29 พฤศจิกายน 2020

  The Active Podcast ชวนคุยกับเยาวชนผู้อยู่ร่วมกับ HIV ล้วงลึกเรื่องชีวิต ความรัก การถูกกีดกันทางอาชีพ รับวันเอดส์โลก 1 ธ.

  The Active Podcast EP.8 | เปิดสวิตซ์ เครื่องดูดฝุ่น PM2.5

  22 พฤศจิกายน 2020

  เข้าสู่ฤดูฝุ่นอีกครั้ง เราทำอะไรกันได้บ้าง นอกจากใส่หน้ … Conti

  The Active Podcast EP.7 | ส่องทางไกล อนาคตพื้นที่สีเขียว

  15 พฤศจิกายน 2020

  The Active Podcast ชวน “ส่องทางไกล! อนาคตพื้นที่สีเขียว” พูดคุยกับพลพรรคนักอนุรักษ์ต้นไม้ที่กำลังทำให้พื้นที่สีเขียวเยีย

  The Active Podcast EP.6 | Urban design กางแผนที่สีเขียวในเมือง

  8 พฤศจิกายน 2020

  The Active Podcast สัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมกางแผนที่สีเขียวใน เมืองใหญ่ "เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ” กับปฏิบัติการสร้างเมือ

  The Active Podcast EP.5 | การเมืองเรื่องของนักเรียน

  1 พฤศจิกายน 2020

  “อูม – ศศิธร สุขบท” ชวน “น้องเพชร” เด็กมัธยมในพื้นที่ชุมนุม 14 ตุลาฯ 63 มาเล่าเรื่อง เพื่อขยับการเล่าเรียน จากพื้นที่ชุม