“จะนะ” และวันแห่งการรอคอย

The Active ประมวลภาพตลอดวันแห่งการรอคอยของชาวบ้าน "จะนะรักษ์ถิ่น" ในวันเจรจากับรัฐบาลว่า "จะนะ" จะเดินหน้าการพัฒนาไปสู่เส้นทางไหน...

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

จบรัฐศาสตร์ IR แต่ออกมาหล่อเลี้ยงกายาด้วยงานช่างภาพและกราฟิก หล่อเลี้ยงความคิด ด้วยเรื่องวิทย์ ๆ จิตวิทยา ปรัชญา และการแพทย์