“จะนะ” และวันแห่งการรอคอย

The Active ประมวลภาพตลอดวันแห่งการรอคอยของชาวบ้าน "จะนะรักษ์ถิ่น" ในวันเจรจากับรัฐบาลว่า "จะนะ" จะเดินหน้าการพัฒนาไปสู่เส้นทางไหน...

Author

Alternative Text
AUTHOR

เล็ก | เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

ไปป์ | กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

จบรัฐศาสตร์ IR แต่โชคชะตาพาให้มาทำงานช่างภาพและกราฟิก ชอบอ่านเรื่องวิทย์ ๆ จิตวิทยา และการแพทย์