“จะนะ” และวันแห่งการรอคอย

The Active ประมวลภาพตลอดวันแห่งการรอคอยของชาวบ้าน "จะนะรักษ์ถิ่น" ในวันเจรจากับรัฐบาลว่า "จะนะ" จะเดินหน้าการพัฒนาไปสู่เส้นทางไหน...

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์