Documentary Series

คนจนข้ามรุ่น : คนจนเมือง ซีซัน 2

23 ธันวาคม 2021

รุ่นพ่อแม่ ไม่มีสมบัติติดตัว ไม่มีแม้แต่ที่ดินทำกิน ที่เป็นต้นทุนหล่อเลี้ยงชีวิตรุ่นลูก เรียนจบแค่ชั้น ป.6 จำต้องทิ้งบ้าน เข้าไปทำงานในเมืองแลกค่าแรงข…

คนจนข้ามรุ่น : คนจนเมือง ซีซัน 2

22 ธันวาคม 2021

ยายผ่อง มีความหวัง “ถ้าลูกหลานได้เรียนสูงๆ ชีวิตก็จะพ้นจากความยากจนได้” แต่..ความจริง ลูก 4 คน เรียนได้แค่ชั้น ป.6 , หลานคนโตออกจากโรงเรียนตอน ม.1 เพื…

บ้านในกระดาษ : คนจนเมือง ซีซัน 2

16 ธันวาคม 2021

เพิงไม้และสังกะสี ริมทางรถไฟ ดูห่างไกลจากคำว่าบ้านของใครอีกหลายคน แต่สำหรับบางครอบครัวนี่คือที่อยู่ของทุกคน ไม่เว้นแม้ในยามที่หัวหน้าครอบครัวติดเชื้อโ…

บ้านในกระดาษ

15 ธันวาคม 2021

เสี่ยง แต่ไม่มีทางเลือก ! เมื่อคนในครอบครัวติดโควิด-19 ต้องกักตัว แต่สภาพที่อาศัยไม่เอื้ออำนวย ทำให้ทั้งครอบครัวต้องอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในเพิงพักริม…

ต้องรอด : “คน|จน|เมือง” ซีซัน 2

9 ธันวาคม 2021

หันหลังให้ดอยสูง หันหน้ามุ่งสู่เมืองใหญ่ ด้วยความหวังว่าอาชีพ และรายได้ในเมืองจะช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่วิกฤตโรคระบาด ทำให้ไม่เป็นไปอย่…

“ต้องรอด”

8 ธันวาคม 2021

การฟื้นตัวของเมืองเชียงใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้น แต่สำหรับบางครอบครัวอาจสายเกินไป เมื่อเด็กสาวชาติพันธุ์ต้องยอมทิ้งอนาคต หันหลังให้โรงเรียน และหันหน้าเข้าโ…

แรงงานในแพลตฟอร์มออนไลน์ : “คน|จน|เมือง” ซีซัน 2

3 ธันวาคม 2021

แรงงานแพลตฟอร์มออนไลน์ รูปแบบการจ้างงานในยุคดิจิทัล กำลังเป็นที่นิยม เพราะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่กว่าจะได้ค่าจ้างในแต่ล…

แรงงานในแพลตฟอร์มออนไลน์

1 ธันวาคม 2021

แรงงานในแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนและเมืองใหญ่ ต้องยอมแบกรับต้นทุนและความเสี่ยง เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว . แต่การฝันถึงชี…

Trailer คนจนเมือง ซีซั่น 2

28 พฤศจิกายน 2021

ภายใต้ซอกหลืบของเมืองใหญ่ ยังมีคนเล็ก ๆ คอยเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนความรุ่งเรืองของเมือง พวกเขาฝันถึงการมีอนาคตที่มั่นคง แต่ต่อให้สู้จนสุดแรงที่มี ชีวิต…

สารคดีชุด “คน|จน|เมือง” ซีซัน 2 EP.1 ตอน คำหน่อย ขายแรงข้ามชาติ

25 พฤศจิกายน 2021

วิกฤตโควิด-19 ระบาด คือ ฝันร้ายไม่เลือกสัญชาติ แต่แรงงานข้ามชาติไร้หลักประกันความมั่นคง และสุขภาพ ทำทุกงานที่คนไทยปฏิเสธ ก้มหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการ…

ฝันร้ายของแรงงานข้ามชาติ ในวิกฤตโรคระบาด : “คน|จน|เมือง” ซีซัน 2

24 พฤศจิกายน 2021

งานหลายประเภทที่คนไทยปฏิเสธจะทำ จึงเป็นโอกาสให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาขายแรงแลกกับค่าจ้าง ด้วยความหวังและความฝันว่าจะช่วยยกระดับชีวิตพวกเขาและครอบครัวให้…

หนังพาไปคุย! สารคดี คลองเตย Isolated Community

12 กันยายน 2021

ฟังความเห็น คู่หูนักเดินทาง บอล-ยอด จากรายการหนังพาไป หลังดูสารคดี คลองเตย Isolated Community ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าในสารคดี กับเรื่องเล่าในชีวิตจริ…