Public Forum

Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน :นำเสนอแผนปฎิบัติการ การพัฒนาคลองแม่ข่า

20 สิงหาคม 2022

นำเสนอแผนปฎิบัติการร่วมกับตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ-พื้นที่สาธารณะสีเขียว-การพัฒนาที่อยู่อาศัย-การจัดตั้งกองทุนร่วมพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน . มองโอกาสการขับเคลื่อน การพัฒนาคลองแม่ข่า สู่การพัฒนาอนาคตเมืองเชียงใหม่

Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน :เปิดข้อมูล และมุมมองการพัฒนาคลองแม่ข่าในหลากหลายมิติ

20 สิงหาคม 2022

เปิดข้อมูลที่หลากหลาย ฉายภาพคลองแม่ข่าทั้งด้านโครงข่ายสัญจร พื้นที่ประวัติศาสตร์ พื้นที่สาธารณะ และโอกาสทางเศรษฐกิจ ร่วมมองโอกาสที่เท่าเทียม สร้างเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน

คุยกันหลังดูสารคดี #สำรับชาติพันธุ์ สู่ความมั่นคงอาหารคนเมือง (6 ส.ค. 65)

6 สิงหาคม 2022

คุยกันหลังดูสารคดี #สำรับชาติพันธุ์ ถ้าทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ทะเลเปลี่ยน จะเหลืออะไรให้พวกเรากิน

คลองแม่ข่าที่ถูกลืม:โอกาสอนาคตเมืองเชียงใหม่เพื่อทุกคน (23 ก.ค.2565)

23 กรกฎาคม 2022

ภาพฝันโอกาสของการพัฒนาเมือง จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เมื่อ “คน คลอง อยู่ร่วมกันได้” นำไปสู่ข้อเสนอแผนแม่บทด้านการจัดการที่อยู่อาศัย

“คลองแม่ข่าที่ถูกลืม :ความจริงของสถานการณ์ที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่า และอนาคตของการร่วมพัฒนา(23 ก.ค.2565)

23 กรกฎาคม 2022

เปิดที่มา “คลองแม่ข่า” และข้อมูล 4 ด้าน ของโอกาสการพัฒนาเมือง นำเสนอสถานการณ์ที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่า พร้อมแลกเปลี่ยน รับฟัง ความคิดเห็นร่วมกับตัวแทนจาก 23 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ . เสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายจะนำไปสู่อนาคตของการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของทุกคน

การประชุมสภา กทม. สมัยสามัญ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 (7 ก.ค. 65)

7 กรกฎาคม 2022

The Active และ Thai PBS ร่วมกับสภากรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดสดออนไลน์การพิจารณางบฯ ปี 2566 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

ปราบโกงประเทศไทย 2022 : มรดกกรรมการปฏิรูป(8 มิ.ย. 65)

8 มิถุนายน 2022

The Active Thai PBS ร่วมด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชวนคิด ชวนคุย ว่าทำอย่างไรให้เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ของทุกคน!

Bangkok Active: การเมืองดีเพราะมีส่วนร่วมจากประชาชน (16 พ.ค. 65)

16 พฤษภาคม 2022

• เปิดเบื้องหลังการเขียน “สมุดปกขาว: ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชน” • ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชน กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี • “เมืองมีส่วนร่วม” เครื่องมือสำคัญและคำถามผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากภาคประชาชน

Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ #เมืองสร้างสรรค์ (13 พ.ค. 65)

13 พฤษภาคม 2022

เพราะเราเชื่อว่า “กรุงเทพมหานครสร้างวาระทางคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้”

Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ #เมืองเป็นธรรม (6 พ.ค.65)

6 พฤษภาคม 2022

เราฝันเห็น “เมืองที่เป็นธรรม” อย่างไร? . เมืองที่มุ่งสู่รัฐสวัสดิการ ระบบสุขภาพเป็นธรรม เข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม และมีความเป็นธรรมทางการเมือง

ถอดบทเรียน หลาด กิน อยู่ ดู หมุย (1 พ.ค.65)

1 พฤษภาคม 2022

จุดขายการท่องเที่ยวสมุยยุคใหม่ แบบไหนที่คุณอยากเห็น

Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ #เมืองทันสมัย (30 เม.ย. 65)

30 เมษายน 2022

"เมืองทันสมัย" อาจไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่เรากำลังพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง รองรับทุกกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เมือง ธรรมชาติ โอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม