“Pride Month” : ประตูบานแรกสังคมไทย เข้าใจความหลากหลาย

นับแต่นี้ไป จนตลอดเดือนมิถุนายน เชื่อว่าท้องถนนในหลายเมืองใหญ่ทั่วไทย จะลุกเป็น #ไพรด์ ด้วยกิจกรรม และขบวนพาเหรดเฉลิมฉลอง #PrideMonth เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ

ร่วมกันสะท้อนภาพการโอบรับสิทธิ ความเท่าเทียมที่มากขึ้นในสังคมไทย ไปพร้อม ๆ กับช่วงเวลา ที่เราขยับเข้าใกล้การมี #กฎหมายสมรสเท่าเทียม

The Active เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน พูดคุย ผ่าน Public Forum ค้นหาคำตอบว่าอะไร ? คือ “ประตู” แห่งความหวัง เปิดไปสู่การ “ยอมรับ” ที่ไม่ใช่แค่ #ความหลากหลายทางเพศ แต่ยังรวมถึงความหลากหลายอื่น ๆ ในสังคม ทั้ง เรื่องชาติพันธุ์ ช่วงวัย การเปิดรับมุมมองความคิดที่แตกต่าง คลายแรงกดทับ ลดอคติ

จะไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้นได้ เราควรตั้งต้นตรงไหน ? ไทยยังขาด และต้องเพิ่มเติมอะไร ? เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายเต็มไปด้วยความสุข

ร่วมพูดคุยโดย

• ศ.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

• นัยนา สุภาพึ่ง ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

• รตี แต้สมบัติ ผอ.มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

• ผศ.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

• ภารวี อากาศน่วม เครือข่ายนอกกล่องเพศ : Non-Binary

ดำเนินรายการโดย

• รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active