Short Clip

เสียงคนริมน้ำท่าจีน ความกังวลผลกระทบโครงการสร้างถนน-สะพานแห่งใหม่

21 กันยายน 2023

การเดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ ช่วงศาลายา-นครชัยศรี โดยกรมทางหลวงชนบท

#แล้งต้องรอด ภัยแล้ง วิกฤตชีวิตติดลบ

20 กันยายน 2023

ตั้งแต่เข้าสู่กลางปี 2566 ปรากฎการณ์เอลนีโญร้อนแล้งแผลงฤทธิ์หนัก

เสรีภาพบนความตาย ในความหมายของ ‘อ.ประมวล เพ็งจันทร์’

17 กันยายน 2023

ความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความตายของ ‘พุทธทาสภิกขุ’ เมื่อ 30 ปีก่อน เป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้เรียนรู้หลักธรรม

ชุมชน-สายน้ำ รากฐานวัฒนธรรมกรุงธนบุรี

15 กันยายน 2023

‘ก่อนจะพัฒนาอะไร คุณต้องเข้าใจคนตรงนั้นเขาก่อน’

ความยุติธรรม ความหวังผู้สูญเสีย

14 กันยายน 2023

รัฐบาลใหม่เริ่มเดินหน้าบริหารประเทศ ยังมีเสียงผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี 2553 ที่ยังทวงถามความยุติธรรม

ไม่อยู่ใกล้ ไม่รู้สึก โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

13 กันยายน 2023

การเป็นแหล่งทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมและต้องทนอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ ก็เป็นความทุกข์ที่มากพออยู่แล้ว

สร้างสังคมให้คนได้เป็นคน ด้วยสุขภาวะทางปัญญา

10 กันยายน 2023

เพราะโลกหมุนไว เรื่องของใจจึงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และความคาดหวังกลับเป็นแรงกดดันทำให้คนส่วนใหญ่อ่อนแอไม่เป็น

ถนนผ่ากลาง ความมั่นคงทางอาหารและชีวิต

9 กันยายน 2023

คลองโยง จ.นครปฐม พื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย มีเจตจำนงสำคัญเพื่อคงไว้ซึ่งดำรงวิถีเกษตรสำคัญของทุ่งนครชัยศรี

ความฝัน-ความจริง กระจายอำนาจ รพ.สต.

8 กันยายน 2023

ผ่านมาครบ 1 ปีแล้วสำหรับการถ่ายโอน รพ.สต. กว่า 3 พันแห่งจาก “กระทรวงสาธารณสุข” ไปอยู่กับ อบจ.

Gaslighting ปรารถนาดีหรือปั่นหัว

7 กันยายน 2023

คุณเคยรู้สึกไหมว่า...ตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยิ่งรักยิ่งเป็นทุกข์ แต่ก็ขาดเขาก็ไม่ได้ เพราะจะเสียความมั่นใจ สับสน รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา

รัฐบาลใหม่ ไม่ทุจริต ?

6 กันยายน 2023

หากเห็นนโยบายใด "ทุ่มทุน รวดเร็ว ใช้กลไกพิเศษ" เดินหน้าโดยไม่สนใจระเบียบราชการ ไม่ฟังคำทักท้วง - ต้องจับตาไว้ก่อน

รื้อ-ทำลาย ความท้าทายของการอนุรักษ์

2 กันยายน 2023

การหาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนา เป็นสิ่งที่สังคมควรสร้างความเข้าใจร่วมกัน