แนวปฏิบัติ “การแต่งกาย-ทรงผม” นักเรียน โรงเรียนสังกัด กทม.

แม้ว่าจะยังมีข้อถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับเสรีทรงผม และเครื่องแบบ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนหลายแห่งที่พยายามรับฟังเสียงของนักเรียน หรือเปิดเป็นพื้นที่ทดลองร่วมกัน

อย่างกรุงเทพมหานครที่ออกประกาศให้โรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง อนุญาตให้นักเรียนใส่ชุดใดก็ได้สัปดาห์ละ 1 วัน รวมถึงการไว้ผมอิสระ

โดยพบว่ามีหลายโรงเรียนที่เห็นถึงข้อดีในประกาศฉบับดังกล่าว และเริ่มเปิดเวทีรับฟังภายในกันไปบ้างแล้ว

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active