Participation

Data

วิถีไรเดอร์: อาชีพอิสระ บนความกดขี่ของแพลตฟอร์ม?

ป่วยโควิด-19 อยู่บ้านอุ่นใจ ไม่ต้องไปโรงพยาบาล รักษาแบบ “Home Isolation”

บันไดงู "รู้" วิธีบริหารงาน "สาธารณภัย"

ชะตากรรมคนจนเมือง: การคุมโรคที่ยืดเยื้อ ชนทุกชั้นอาจล้มทั้งกระดาน...

พร้อมมั้ย? ถ้าต้องทำ Home isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 "สีเขียว"

เขย่าโครงสร้าง "ศบค. - กทม." สัญญาณวิกฤต ต้องกระจายอำนาจ ช่วยคนจนเมือง หยุดคลัสเตอร์ "มหานคร"

Podcast

View

"จะนะ" และวันแห่งการรอคอย

จังหวะ... จะนะ

แฟ้มภาพชุมชนริมทางรถไฟ

Social Agenda

18

Jul

2020

การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย "คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง"

เมืองที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญรุดหน้ายากเกินสิ่งใดฉุดรั้ง ยังมี "คนจนเมือง" อาศัยอยู่ จากกลุ่…

8

Aug

2020

วันชนเผ่าพื้นเมือง "ปันรัก ปันสุข จากภูผา สู่มหานที"

ขอเชิญร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมือง "ปันรัก ปันสุข จากภูผา สู่มหานที" สะท้อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอ…

1

Sep

2020

รำลึกครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดงานรำลึกครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร เปิดจุดวางดอกไม้ หน้าหอศิลปกรุงเทพฯ พร้อ…