Participation

News

See More

Read

See More

Podcast

See More

Social Agenda

See More

18

Jul

2020

การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย "คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง"

เมืองที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญรุดหน้ายากเกินสิ่งใดฉุดรั้ง ยังมี "คนจนเมือง" อาศัยอยู่ จากกลุ่…

8

Aug

2020

วันชนเผ่าพื้นเมือง "ปันรัก ปันสุข จากภูผา สู่มหานที"

ขอเชิญร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมือง "ปันรัก ปันสุข จากภูผา สู่มหานที" สะท้อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอ…

1

Sep

2020

รำลึกครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดงานรำลึกครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร เปิดจุดวางดอกไม้ หน้าหอศิลปกรุงเทพฯ พร้อ…