นโยบายไหน ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
Slide
ความจริงของคนจน : นโยบายแก้จน 5 ทศวรรษ
สัญญาประชาคม ส.ว. แนวทางป้องกัน ‘ความขัดแย้งหลังการเลือกตั้ง’​ I ศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
Hotspot เสี่ยงขัดแย้งหลังเลือกตั้ง กับ ส.ว.ผู้กุมชะตาประเทศ ?
คนจนจะหมดไป?: สำรวจสาเหตุความยากจน ที่แตกต่างกันของคนแต่ละภาค
รัฐสวัสดิการ: ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากันในสังคม?
previous arrow
next arrow
 

Video

See more