ความจริงของคนจน : นโยบายแก้จน 5 ทศวรรษ
รัฐสวัสดิการ: ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากันในสังคม?
ความจริงของความเหลื่อมล้ำ…
คนจนจะหมดไป?: สำรวจสาเหตุความยากจน ที่แตกต่างกันของคนแต่ละภาค
previous arrow
next arrow
 

รัฐบาล "กู้" วิกฤต

25 พฤศจิกายน 2023

รัฐบาล "กู้" วิกฤต

25 พฤศจิกายน 2023

Video

See more