สันติภาพชายแดนใต้
ความจริงของความเหลื่อมล้ำ…
10 ปี กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
รัฐสวัสดิการ: ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากันในสังคม?
“ภาษี” ใครจ่าย ใครใช้ ใครเจริญ
previous arrow
next arrow
 

Video

See more

ฟังเด็ก CODA สื่อสารแทน “คนไร้เสียง”

12 กรกฎาคม 2024

“เด็ก CODA” หรือ Children of Deaf Adult(s) คือ เด็กหูดีที่มีผู้ปกครองเป็นคนหูหนวก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พวกเขาเปรียบเสมือนจุดเชื่อมระหว่างโลกกระแสหลักกับโลกของคนหูหนวก