รัฐสวัสดิการ: ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากันในสังคม?
“มหานคร” ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?
ความจริงของคนจน : นโยบายแก้จน 5 ทศวรรษ
Slide
SliderHome-pregnant
previous arrow
next arrow
 

Video

See more

ใครอนุญาตให้เธอทำแท้ง ?

27 กันยายน 2022

กรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลในสังกัดจำนวนมาก ที่มีศักยภาพในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย แต่ไม่มีสักแห่งเดียว ที่ให้บริการ