นโยบายแก้ปัญหา ‘สุขภาพจิต’ มาถูกทางหรือยัง?
รัฐสวัสดิการ: ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากันในสังคม?
“ภาษี” ใครจ่าย ใครใช้ ใครเจริญ
previous arrow
next arrow
 

Video

See more

"ล่ามภาษามือ" เปิดโลกที่ไร้เสียง

21 เมษายน 2024

ประเทศไทยมีคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการราว 4 แสนคน แต่ผู้ให้บริการล่ามภาษามือที่มีใบประกอบจดแจ้งการเป็นล่ามภาษามือไม่ถึง 200 คน