“ภาษี” ใครจ่าย ใครใช้ ใครเจริญ
รัฐสวัสดิการ: ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากันในสังคม?
คนจนจะหมดไป?: สำรวจสาเหตุความยากจน ที่แตกต่างกันของคนแต่ละภาค
ความจริงของความเหลื่อมล้ำ…
ความจริงของคนจน : นโยบายแก้จน 5 ทศวรรษ
previous arrow
next arrow
 

Video

See more