Social Agenda

Data

10 ปี ปรองดองและปฏิรูป "ประเทศไทย" พบทางออกความขัดแย้งหรือยัง?

#อยากให้ม็อบพูดเรื่องอะไร

ความท้าทาย "ทีมสอบสวน​โรค" ควบคุม - ชะลอการระบาดระลอกใหม่

รู้หรือไม่? ประเทศไทยไม่ได้มี "แพทย์นักสืบโรค" ครบทุกจังหวัด

ก่อน 14 ปี รัฐประหาร "19 กันยา"

"นักเรียน" ขอเปลี่ยนอะไรบ้าง? ใน "โรงเรียน"

View

แฟ้มภาพชุมชนริมทางรถไฟ

Social Agenda

17

Aug

2020

หลักประกันสุขภาพคนไทย ฝันให้ไกล ไปให้ถึง!

ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ทิศทางระบบสุขภาพ กับเวที "HEALTH CARE : หลักประกันสุขภาพคนไทย ฝันให้ไกล ไปให้…

21

Aug

2020

จากบุเรงนอง ไทย-ใหญ่ ถึงอองซานซูจี

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีความยินดีที่จะชวนผู้สนใจมานุษยวิทยาว่าด้วยชาติพันธุ์ กับภาพ…