Social Agenda

News

Read

Data

Podcast

Social Agenda

22

Jul

2020

Virtual Policy Forum: เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบที่สอง ของ COVID-19

The Active x Hfocus x Thai PBS ร่วมจัดงาน "Virtual Policy Forum: เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบที่…

1

Aug

2020

สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน

สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน

17

Aug

2020

หลักประกันสุขภาพคนไทย ฝันให้ไกล ไปให้ถึง!

ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ทิศทางระบบสุขภาพ กับเวที "HEALTH CARE : หลักประกันสุขภาพคนไทย ฝันให้ไกล ไปให้…