สาเหตุของน้ำท่วม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางแก้ไข แผนการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน และ อนาคต(19 มี.ค.65)

ทบทวนความรู้เมื่อ “เมือง” กับ “น้ำ”อยู่คู่วิถีไทย ผนึกกำลังภาคีร่วม ผลักดัน วาระเรื่อง “น้ำ” และ “การจัดการน้ำ” ต่อรัฐบาล

The Active ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชวนมองการจัดการปัญหาน้ำท่วมผ่านข้อมูลเชิงวิชาการในเสวนา “วิกฤต สยามสามน้ำ”

ร่วมเสวนาโดย

• ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ศิลปินแห่งชาติสาขาภูมิสภาปัตยกรรมและราชบัณฑิต

• วีระพันธุ์ ชินวัตร อุปนายก สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (sconte)• ผศ.สิตางศุ์ พิลัยหล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ศ.หรรษา วัฒนานุกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

• พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ อุปนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย

ดำเนินรายการโดย รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ นิตยา กีรติเสริมสิน

เราเชื่อว่า…ปัญหาน้ำท่วมป้องกันได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active