จากพื้นที่ทิ้งขยะใจกลางเมือง สู่พื้นที่อาหารของคนจน

“พื้นที่สาธารณะ” เป็นอะไรได้บ้าง ? สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ สนามกีฬา หรือ “พื้นที่ผลิตอาหาร จ้างงานคนตกงาน” . . ย้อนกลับไปเกือบ 2 ปีที่แล้ว การระบาดของโควิด-19 นำไปสู่สถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารทั่วโลก และกระทบโดยตรงกับคนจนและคนเปราะบางในเมือง . ‘สำหรับเมืองเชียงใหม่’ ที่ชีพจรชีวิตผู้คนถูกผูกไว้กับการท่องเที่ยว คนขับรถแดง พนักงานโรงแรม และอีกหลายอาชีพ ขาดรายได้ ตกงาน เข้าไม่ถึงอาหาร ชีพจรพวกเขาแผ่วลงทุกวัน . ในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้กลุ่มคนที่เห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนรมิตรพื้นที่รกร้างมากว่า 20 ปี ออกแบบพื้นที่ให้กลายเป็นสวนผักเลี้ยงปากท้องคนในเมืองกว่า 300 ครอบครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ประคับประคองหลากหลายชีวิตให้อยู่รอดอย่างมีศักดิ์ศรีในสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่รู้จุดจบในเวลานี้ . . The Active ชวนพักสายตา ไปกับพื้นที่สีเขียว กับผลผลิตฟีลกู๊ด จากความว่างเปล่า สู่ความอุดมสมบูรณ์ จากพื้นที่ทิ้งขยะกว่า 2.5 ไร่ สู่พื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่”
"สวนผักคนเมืองเชียงใหม่" รับรางวัล Placemaker of the Year 2021 และ Placemaker during the pandemic จากงาน Placemaker Awards ASEAN 2021
.
รางวัลสำหรับ "ผู้สร้างพื้นที่สาธารณะ" ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเมืองและชุมชน
ผลกระทบจากโควิด-19 นำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่มั่นคงทางอาหาร กระทบกับคนทั้งโลก โดยเฉพาะคนจน คนไร้บ้าน และคนเปราะบาง
.
ความพยายามที่จะสร้างพื้นที่อาหารให้กับคนเมืองเชียงใหม่ ผ่านมาแล้วเกือบ 2 ปี ผลผลิตจากแปลงผักในพื้นที่รกร้างแห่งนี้ กำลังทำหน้าที่ส่งต่ออาหาร ให้ผู้คนผ่านพ้นภาวะวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้
’อาชุม’ ชาวอาข่า ที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ยิ้มกว้างในรอบหลายเดือน หลังวิกฤตโควิด-19 ทำให้อาชีพขายของที่ระลึกต้องหยุดลง
.
หากแต่โอกาสดี ๆ ยังพอมีอยู่บ้าง "สวนผักคนเมืองเชียงใหม่" ชวนอาชุมมาทำงานเลี้ยงไก่ ดูแลแปลงผัก ทำให้กลับมามีรายได้อีกครั้ง
ไข่สด ๆ จากแม่ไก่อารมณ์ดี ที่เก็บได้ในแต่ละวัน จะถูกนำไปวางขายในราคาที่เข้าถึงง่าย เพียงใบละ 2 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้กินอาหารที่สดใหม่ และราคาถูก
อาคารไม้ไผ่ เล้าไก่อารมณ์ดี โล่ง โปร่ง สบาย ไม่ร้อน เพิ่มพื้นที่ให้แม่ไก่ได้พักผ่อนหย่อนใจ
.
แม่ไก่อารมณ์ดี ไข่อารมณ์ดี คนเก็บไข่ก็อารมณ์ดี
‘อาชุม’ พักอาศัยอยู่ในชุมชนริมคลองแม่ข่า วันนี้มีเพื่อบ้านติดโควิด-19 อาหารจากแปลงผักนี้ จึงเป็นของฝากในยามที่เพื่อนบ้านกำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบาก
ก่อนเข้าบ้าน อาชุมแวะเอาผักที่เก็บมาจากแปลง แบ่งให้กับเพื่อนบ้านในชุมชน หวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในยามที่ต้องกักตัวกันทั้งบ้าน
.
ย้ำเจตนาสำคัญของการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการจัดการและทำงานร่วมกันของชุมชน

Author

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง