“Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ” #เมืองปลอดภัย (21 เม.ย. 65)

เพิ่มกล้อง CCTV เพิ่มไฟส่องสว่าง ช่วยทำให้ “เมืองปลอดภัย” ได้จริงไหม?

คำถามสำคัญจาก “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” กับการสร้างเมืองให้ปลอดภัยสำหรับทุกคน

ชวนร่วมสร้างเมืองในฝัน ที่อยากให้เป็นจริงใน “Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ” ครั้งที่ 2 “เมืองปลอดภัย”

• เปิด 5 ปัญหา ความไม่ปลอดภัยใน กทม.

• ส่องนโยบายและร่วมวิเคราะห์ “เมืองปลอดภัย” ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

• ประชาชนบอกข้อสอบ “หาเสียงอย่างไร ไม่ให้เสียงหาย” เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยได้จริง ๆ พร้อมนำเสนอและแลกเปลี่ยนนโยบายโดยภาคประชาชนร่วมกับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active