เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ อำนาจกำหนดอนาคตจังหวัด

“เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ต้องเกิดขึ้นจริง”
เมื่อคนต่างจังหวัด อยากกำหนดทิศทาง และการพัฒนาของจังหวัดตนเอง

.
โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจส่วนกลาง และการแต่งตั้ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
.
The Active พุดคุยกับ ‘สันติสุข กาญจนประกร’ ผู้ซึ่งได้รับรู้ความรู้สึกของคนต่างจังหวัด ที่ฝันอยากได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตัวเองสักครั้ง
เพราะเขาเชื่อว่า การเลือกตั้ง เป็นระบบเดียวที่จะคัดกรองคนมีความสามารถ และให้ทุกอำนาจมาแข่งขันกันบนกติกา
.
นำมาสู่การก่อตั้งแคมเพนรณรงค์ We’re All Voters ร่วมฟังแนวคิด และความตั้งใจ ของเขาได้ใน “เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ” อำนาจกำหนดอนาคตจังหวัด

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม