เปิดข้อมูล “สร้างตึกสูงกลางหัวลำโพง” จริงหรือไม่

“ยืนยันว่าภาพตึกสูงกลางสถานีรถไฟหัวลำโพง ไม่ใช่แผนการก่อสร้างจริง” แต่ยังอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น รอการจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้าง เพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ควบคู่กับประโยชน์สาธารณะ

.

The Active คุยเปิดใจ กับ ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที เเอสเสท จำกัด ในฐานะ บริษัทลูกที่การรถไฟฯ ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ในบทบาทที่ปรึกษาการพัฒนาที่ดินในกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา