Covid-19

Data

ความท้าทาย "ทีมสอบสวน​โรค" ควบคุม - ชะลอการระบาดระลอกใหม่

โควิด-19 ทำให้เห็นอะไรในระบบสุขภาพไทย ?

รู้หรือไม่? ประเทศไทยไม่ได้มี "แพทย์นักสืบโรค" ครบทุกจังหวัด

"อย่างไรก็ต้องเปิดเมือง" เมื่อ วัคซีนและยา ไม่ใช่ความหวังเดียวหากต้องอยู่กับ "โควิด-19​"

เตรียมตัวอย่างไรบ้าง? เพื่อรับมือการระบาดรอบ 2 ของ COVID-19

จากมือถึงมือ: การแบ่งปันทางสังคม สู่นโยบายจ้างงานคนไร้บ้าน

Podcast

View

Bangkok Silent Night

Social Agenda

22

Jul

2020

Virtual Policy Forum: เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบที่สอง ของ COVID-19

The Active x Hfocus x Thai PBS ร่วมจัดงาน "Virtual Policy Forum: เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบที่…

24

Jul

2020

Hand to Hand |"ชีวิตใหม่ของคนไร้บ้าน"

The Active และ Thai PBS ชวนติดตาม Hand to Hand | Music for Social Movements ครั้งที่ 3 "ชี…

1

Aug

2020

สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน

สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน