Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ #เมืองเป็นธรรม (6 พ.ค.65)

เราฝันเห็น “เมืองที่เป็นธรรม” อย่างไร?

เมืองที่มุ่งสู่รัฐสวัสดิการระบบสุขภาพเป็นธรรม

เข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม

และมีความเป็นธรรมทางการเมือง

ชวน #ปลุกกรุงเทพฯ ร่วมสร้างเมืองในฝัน ที่อยากให้เป็นจริง ใน “Bangkok Active” ฟังเสียงกรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 “เมืองเป็นธรรม” เพื่อออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนส่งถึงมือผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active