ลบความกลัวโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น

นับถอยหลังโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น ประชาชนควรใช้ชีวิตบนฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ถูกต้อง ลบภาพความกลัว การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจว่าเราสามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้

.

รวมถึงรัฐออกนโยบายสาธารณะสุขที่ชัดเจนพร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชน ข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาสังคม “คอมโควิด” ให้รัฐพิจารณายกเลิกแนวทางการกักตัว แล้วเปลี่ยนมาเป็น การแยกตัวเอง หรือ Self isolation แทน ให้ผู้ติดเชื้อดูแลตัวเอง และใช้ชีวิตได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา