Inspiration

News

See More

Read

See More

Podcast

See More

Social Agenda

See More

26

Sep

2020

มหกรรมการจัดหางาน "ไทยมีงานทำ ล้านงานเพื่อล้านคน"

กระทรวงแรงงาน ผนึกทุกภาคส่วนจ้างงาน 1 ล้านอัตรา เด็กจบใหม่ 260,000 อัตรา ร่วมจ่ายกับนายจ้างคนละครึ่ง

10

Oct

2020

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ

The Active ไทยพีบีเอส และสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ เชิญร่วมกิจกรรมและติดตามการถ่ายทอดสด "จากมือถึงมือ ครั้งที่ 5 : สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ" วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. นี้.

12

Dec

2020

เทศกาลที่รวมคนรุ่นใหม่กลับบ้าน "โฮมเฮา พวกเราคืนถิ่น"

กลับบ้านด้วยกันไหม ขอเชิญชวนทุกคนที่อยากกลับบ้านพบกันในงาน "โฮมเฮา พวกเราคืนถิ่น" เทศกาลที่รวมคนรุ่น…