เยือนย่านจีนถิ่นบางกอก | ชุมชนตลาดน้อย

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หรือ เทศกาลตวงโหงว พาเยือนย่านจีนถิ่นบางกอก #ตลาดน้อย ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อายุกว่า 200 ปี ไม่ไกลจากเยาวราช ที่ซ่อนตัวสลับกับชุมชนสมัยใหม่ย่านเจริญกรุง ทุนวิถีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นย่านจีน ผสมผสานกับแนวคิดของสถาปนิกชุมชน ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ทำให้ย่านตลาดน้อย อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะรองรับกิจกรรมของคนเมือง ไปพร้อม ๆ กับเป้าหมายในการคลายความแออัดของเมือง
ซอยเจริญกรุง 22 หนึ่งในทางเข้าสู่ชุมชนตลาดน้อย

Author

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์