ตั้งปณิธาน “ปีใหม่” ค่อย ๆ ไป ท้อได้…แต่อย่าหยุดเดิน !

นับหนึ่งการทำงาน ต้อนรับปีใหม่ 2567 เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนพกพาเอาความตั้งใจ เดินไปสู่เป้าหมายใหม่ของชีวิต หลังตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ต่างคนต่างก็ได้บทเรียน ได้เหลียวหลังกลับมาทบทวนตัวเอง วาระเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้ หลายคนจึงวางแผนเอาไว้แล้ว ว่าทำอย่างไร ? จะไปให้ถึงความสำเร็จตามที่วางเอาไว้

The Active รวบรวม “ปณิธาน-ความมุ่งมั่น ตั้งใจ” ของผู้คนในโลกออนไลน์ ผ่านเครื่องมือ Zocial Eye พบว่าในช่วงครึ่งปีหลัง (1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 66) มีถึง  4,379 ข้อความ ผ่านช่องทาง Facebook 1,391 ข้อความ (45.18%), Twitter 1,205 ข้อความ (39.14%), Instagram 269 ข้อความ (8.74%), Forum 110 ข้อความ (3.57%) และอื่น ๆ

โดยพบถึง 14 หัวข้อ ที่ผู้คนในโลกออนไลน์พูดถึงกันมากที่สุด คือ 

 • การเงิน : เก็บเงิน, ประหยัด, รวย, ออมเงิน, หาเงิน, ลดหนี้, ใช้หนี้

 • ความรัก-ความสัมพันธ์ : อยู่กับครอบครัว, เจอเพื่อน, มีแฟน, มีความรัก, แต่งงาน, มีลูก, สร้างครอบครัว

 • การออกกำลังกาย : ออกกำลังกาย, เล่นกีฬา, เข้ายิม

 • การคุมอาหาร : คุมอาหาร, กินอาหารดี, ลดของหวาน, ลดของทอด, ลดมัน, ลดเค็ม

 • การเลิกอบายมุข : เลิกเหล้า, เลิกบุหรี่

 • การปรับร่างกายตัวเอง : ลดน้ำหนัก, หุ่นดี, เพิ่มน้ำหนัก, ฉีดหน้า, ทำศัลยกรรม, บำรุงผิว, ทำหน้า

 • อาชีพ-การงาน : ลาออก, เปลี่ยนงาน, เลื่อนตำแหน่ง, ได้งาน, ตั้งใจทำงาน

 • การศึกษา : เรียนต่อ, เรียนปริญญาโท, สอบติด, สอบเข้า, เรียนภาษา

 • การพัฒนาตัวเอง : ลองทำสิ่งใหม่, พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น

 • การท่องเที่ยว : เที่ยวต่างประเทศ, ไปเที่ยว

 • การพักผ่อน : พักผ่อนเพียงพอ, นอนเยอะ

 • สุขภาพจิต : มีความสุข, ลดความเครียด, ปล่อยวาง, รักตัวเอง, ไม่ยึดติด

 • งานอดิเรก : ไปคอนเสิร์ต, อ่านหนังสือ, วาดรูป, ทำขนม, ปลูกต้นไม้

 • ความมั่นคงทางสินทรัพย์ : ซื้อบ้าน, มีคอนโด, ออกรถ

จุดที่น่าสนใจยังพบด้วยว่า ยิ่งใกล้วันปีใหม่ การตั้งปณิธานยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในวันที่ 31 ธ.ค. ที่ผ่านมา พบ ข้อความที่ถูกโพสต์ผ่านโลกออนไลน์ เพิ่มขึ้นเกือบ 6 เท่า ของวันที่ 30 ธ.ค.66

จากข้อความที่กล่าวถึงเกี่ยวกับ “ปณิธานปีใหม่” ใน 14 หัวข้อ พบว่า หัวข้อที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • สุขภาพจิต 707 ข้อความ ที่พูดถึงส่วนใหญ่ คือ “มีความสุข”
 • การเงิน 631 ข้อความ พูดถึงมากกับคำว่า “เก็บเงิน” “หาเงิน” เช่น ตั้งใจเก็บเงินไปเที่ยว, เก็บเงินเพื่อไปดูคอนเสิร์ต เป็นต้น
 • การปรับร่างกายตัวเอง 503 ข้อความ  ที่พูดถึงส่วนใหญ่ คือ คำว่า  “ลดน้ำหนัก” รองลงมา คือ “ดูแลตัวเอง”
 • การออกกำลังกาย 405 ข้อความ พูดควบคู่กับหัวข้อ “การคุมอาหาร” และ “การปรับร่างกาย”
 • การท่องเที่ยว 387 ข้อความ โดยมีคนพูดถึงคำว่า “ไปเที่ยว” แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะไปที่ไหน ส่วนใหญ่ระบุแบบกว้าง ๆ ว่า “อยากไปเที่ยว”

อ่อนโยนกับตัวเอง แล้วเดินให้ถึงเป้าหมาย

The Active จึงชวน “พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท” ประธานมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) สนทนาย้อนดูความตั้งใจของผู้คนที่วางเป้าหมายของตัวเองในช่วงปีใหม่ สิ่งนี้กำลังสะท้อนให้เห็นถึง การรับสภาพ รับรู้ปัญหาของตัวเอง ซึ่งเป็นไปตามหลักคิดทางธรรม “อริยสัจ 4” คือ รับรู้ถึงความทุกข์ และหนทางที่จะไปสู่การดับทุกข์ จึงต้องการวางเป้าหมายของชีวิตให้ดีกว่าเดิม ทำให้ความเครียด ความกังวลที่เคยเกิดขึ้นลดลงจากเดิมให้มากที่สุด

ส่วนการตั้งใจใช้ “วันปีใหม่” เป็นจุดเริ่มต้น เพราะถือว่า ที่ผ่านมาเมื่อแต่ละคนเผชิญกับปัญหามาตลอดทั้งปีก่อน พอใกล้ถึงช่วงปีใหม่ ผู้คนต่างก็พยายามเหลียวหลังกลับมาทบทวนตัวเอง และช่วงเวลาที่ดีที่สุดจึงหนีไม่พ้นการใช้ปีใหม่ เป็นจุดตั้งต้นไปให้ถึงเป้าหมายที่ดีขึ้นกว่าเดิม

“ผู้คนใช้วันปีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ ให้กับชีวิตเยอะมาก แต่ข้อมูลงานวิจัยที่น่าสนใจกลับพบว่า มีถึงเกือบ 80% ที่ล้มเหลวเมื่อความตั้งใจผ่านไปแค่ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของปีใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าบางครั้งคนเราอาจตั้งเป้าหมาย และเดินไปสู่เป้าหมายที่เร็วเกินไป โดยไม่มีอะไรรองรับความล้มเหลว”

พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท
พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ประธานมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.)

พระมหานภันต์ อธิบายด้วยว่า จริง ๆ แล้วจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ สิ่งแรกจำเป็นต้องหา “กัลยาณมิตร” หรือ เพื่อนร่วมทางที่มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวเป้าหมายที่ตั้งใจจะไปให้ถึง เช่น หาเพื่อนร่วมออกกำลังกาย, หาเพื่อนที่ตั้งใจเก็บเงินไปเที่ยวด้วยกัน

จากนั้นเมื่อมีกัลยาณมิตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีแล้ว ระหว่างทางไปสู่เป้าหมาย หากเผชิญกับอุปสรรค ทำให้ท้อถอย ก็ต้อง “อ่อนโยน” กับตัวเองให้มากที่สุด เพื่อให้ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไป

พระมหานภันต์ จึงยกหลักคิดทางธรรม มาไว้เตือนสติผู้คนจะไปถึงเป้าหมายได้ จะต้อง “ประคองจิตใจในสมัยที่ควรประคอง” (สมเย จิตฺตสฺส ปคฺคณฺหนตา) เมื่อท้อแท้ก็ให้ยกจิตขึ้นมา พักก่อนแล้วค่อย ๆ เดินต่อ

จากนั้นเมื่อเริ่มมองเห็นทางไป ก็ให้ใช้ “การข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม” (สมเย จิตฺตสฺส นิคฺคณฺหนตา) คือ ข่มใจให้ตั้งมั่นกับเป้าหมายเพื่อเดินหน้าต่อ

สำคัญที่สุดคือ “อย่าหยุด” ที่จะเดิน แต่ให้ค่อย ๆ เดิน “อย่าเร่งรัด” ตัวเอง… เป้าหมายที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นปี ก็จะทยอยเห็นผลและประสบความสำเร็จได้ในไม่ช้า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

เชาวริน เกิดสุข

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

นภัทร น้อยบุญมา