Public Forum

คนจนเมืองที่เปลี่ยนไป ในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง ช่วงที่ 1

18 กรกฎาคม 2020

(18 ก.ค. 63) เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญรุดหน้าเกินสิ่งใด ยังมี "คนจนเมือง" ...จากกลุ่มประเทศยากจน สู่ประเทศรายได้ปานกลาง ชุมชนแออัดกลับเป็นกลุ…

Public Forum: คนไร้บ้าน ไม่ใช่คนไร้งาน แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 ? (2/2)

10 กรกฎาคม 2020

#คนไร้บ้าน ไม่ใช่คนไร้งาน แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 ? จากมือถึงมือ มูลนิธิกระจกเงา พร้อมส่งต่อโมเดลการสร้างงานให้คนไร้บ้าน เพื่อเป็นโอก…

Public Forum: คนไร้บ้าน ไม่ใช่คนไร้งาน แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 ? (1/2)

10 กรกฎาคม 2020

(10 ก.ค. 63) #คนไร้บ้าน ไม่ใช่คนไร้งาน แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 ? จากมือถึงมือ มูลนิธิกระจกเงา พร้อมส่งต่อโมเดลการสร้างงานให้คนไร้บ้าน…

Public Forum: “เปิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม ของโควิด-19 ต่อเกษตรกรรายย่อย

5 มิถุนายน 2020

(5 มิ.ย. 2563) #เวทีสาธารณะ "เปิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของโควิด-19 ต่อครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยในชุมชนเกษตรกรรม" The Active ร่วมกับองค์กรเครือข่าย …

Public Forum: “จากมือถึงมือ สู่นโยบายการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์โควิด-19”

4 มิถุนายน 2020

"แรงงานข้ามชาติ" กลุ่มคนเปราะบางซ้ำซ้อนยุคโควิด-19 นับหมื่นครอบครัวยังไม่มีความช่วยเหลือ! ความเป็นธรรม การเยียวยา อยู่ตรงไหน สำหรับคนกลุ่มนี้ ? The Ac…

Public Forum: 2563​ ประเทศไทยมากกว่า​ COVID-19​ มองอนาคตผ่านมุมสหวิทยาการ​

18 พฤษภาคม 2020

(18 พ.ค. 63) The Active x Public Forum “2563​ ประเทศไทยที่มากกว่า​ COVID-19​ มองอนาคตผ่านมุมสหวิทยาการ​” The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชวน…

Public Forum: “ตรวจแถว ท้องถิ่น เตรียมพร้อมเปิดเมือง”

1 พฤษภาคม 2020

(1 พ.ค. 63) #เวทีสาธารณะ “ตรวจแถว ท้องถิ่น เตรียมพร้อมเปิดเมือง” The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชวนสนทนา หามาตรการกำหนดกลไก ควบคุมกิจการที่…

Public Forum “เดือนรอมฎอน ยุคโควิด-19”

23 เมษายน 2020

(23 เม.ย. 63) #เวทีสาธารณะ "เดือนรอมฎอน ยุคโควิด-19" The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชวนสนทนา ถึงแนวปฏิบัติในเดือนรอมฎอนของประชาชนผู้นับถือศ…

Public Forum: มองสังคมหลังโควิด-19

18 เมษายน 2020

(18 เม.ย. 63) #เวทีสาธารณะ มองสังคมหลังโควิด-19 "ข้อเสนอนโยบายสาธารณะในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19" The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ และองค์กรเครือข่าย เปิดว…

Public Forum: “โจทย์ท้าทายสถานการณ์โควิด-19 ณ ชายแดนใต้”

16 เมษายน 2020

(16 เม.ย. 63) The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ เปิดพื้นที่สนทนาถึงโจทย์ที่ท้าทายในสถานการณ์โควิด-19 กับการเป็นพื้นที่ทับซ้อนของเงื่อนไขควบคุมโรคระบาด พร…

Public Forum: Scenario คุมระบาด หลังเปิดเมือง ปลดล็อกเศรษฐกิจ

10 เมษายน 2020

The Active x Public Forum: Scenario คุมระบาด หลังเปิดเมือง ปลดล็อกเศรษฐกิจ (10 เม.ย. 63) จากแนวโน้มของการระบาด COVID-19 ที่เคยถูกคาดการณ์ไว้ว่า อาจมีค…

เวทีสาธารณะ: วิกฤตโรคระบาด COVID-19 อาหารจะต้องไม่วิกฤต

8 เมษายน 2020

The Active x Public Forum #เวทีสาธารณะ วิกฤตโรคระบาด COVID-19 อาหารจะต้องไม่วิกฤต (8 เม.ย. 63) - ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ - นพ.วิ…