Public Forum

ปราบโกงประเทศไทย 2022 : มรดกกรรมการปฏิรูป(8 มิ.ย. 65)

8 มิถุนายน 2022

The Active Thai PBS ร่วมด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชวนคิด ชวนคุย ว่าทำอย่างไรให้เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ของทุกคน!

Bangkok Active: การเมืองดีเพราะมีส่วนร่วมจากประชาชน (16 พ.ค. 65)

16 พฤษภาคม 2022

• เปิดเบื้องหลังการเขียน “สมุดปกขาว: ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชน” • ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชน กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี • “เมืองมีส่วนร่วม” เครื่องมือสำคัญและคำถามผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากภาคประชาชน

Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ #เมืองสร้างสรรค์ (13 พ.ค. 65)

13 พฤษภาคม 2022

เพราะเราเชื่อว่า “กรุงเทพมหานครสร้างวาระทางคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้”

Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ #เมืองเป็นธรรม (6 พ.ค.65)

6 พฤษภาคม 2022

เราฝันเห็น “เมืองที่เป็นธรรม” อย่างไร? . เมืองที่มุ่งสู่รัฐสวัสดิการ ระบบสุขภาพเป็นธรรม เข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม และมีความเป็นธรรมทางการเมือง

ถอดบทเรียน หลาด กิน อยู่ ดู หมุย (1 พ.ค.65)

1 พฤษภาคม 2022

จุดขายการท่องเที่ยวสมุยยุคใหม่ แบบไหนที่คุณอยากเห็น

Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ #เมืองทันสมัย (30 เม.ย. 65)

30 เมษายน 2022

"เมืองทันสมัย" อาจไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่เรากำลังพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง รองรับทุกกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เมือง ธรรมชาติ โอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม

“ปลุกกรุงเทพฯ สู่เมืองระบบสุขภาพดี” (29 เม.ย.65)

29 เมษายน 2022

" เมืองสุขภาพดี " หน้าตาเป็นแบบไหน ? ดีทั้งกาย-ใจ หรือแค่ปลอดโรคเท่านั้น เช็กระบบสุขภาพชั้นยอด ของเมืองหลวงประเทศไทย

“Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ” #เมืองปลอดภัย (21 เม.ย. 65)

21 เมษายน 2022

เพิ่มกล้อง CCTV เพิ่มไฟส่องสว่าง ช่วยทำให้ "เมืองปลอดภัย" ได้จริงไหม? คำถามสำคัญจาก “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ" กับการสร้างเมืองให้ปลอดภัยสำหรับทุกคน

Bangkok Active ฟังเสียงกรุงเทพฯ #เมืองน่าอยู่

7 เมษายน 2022

กรุงเทพฯ จะดีกว่านี้ได้ไหม? ทำอย่างไรให้กรุงเทพฯ เป็น "เมืองน่าอยู่"

สนทนาวิสัยทัศน์สร้างเมือง “ภาพฝัน” ปะทะ “ความจริง” (31 มี.ค. 65)

31 มีนาคม 2022

ฝัน” ปะทะ “ความจริง” (31 มี.ค. 65) นำเสนอภาพฝันและวาระสำคัญของเมือง 6 ลักษณะ พร้อมสนทนาวิสัยทัศน์สร้างเมืองให้เกิดขึ้นจริงระหว่างเครือข่ายภาคประชาสังคมกับนักวิชาการ

ระดมสมองภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่ เพื่อเสนอนโยบายและการแก้ปัญหาสามน้ำต่อ รัฐบาลและกทม.(19 มี.ค.65)

19 มีนาคม 2022

สะท้อนปัญหา “น้ำ” โดยตัวแทนภาคประชาชน ส่งเสียงถึงผู้ว่ากทม.และภาครัฐให้เกิด การรับมือกับสภาวะวิกฤต “น้ำ” ก่อนที่จะสายเกินไป

สาเหตุของน้ำท่วม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางแก้ไข แผนการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน และ อนาคต(19 มี.ค.65)

19 มีนาคม 2022

ทบทวนความรู้เมื่อ “เมือง” กับ “น้ำ”อยู่คู่วิถีไทย ผนึกกำลังภาคีร่วม ผลักดัน วาระเรื่อง “น้ำ” และ “การจัดการน้ำ” ต่อรัฐบาล