Public Forum

Public Forum “เดือนรอมฎอน ยุคโควิด-19”

23 เมษายน 2020

(23 เม.ย. 63) #เวทีสาธารณะ "เดือนรอมฎอน ยุคโควิด-19" The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชวนสนทนา ถึงแนวปฏิบัติในเดือนรอมฎอนของประชาชนผู้นับถือศ…

Public Forum: มองสังคมหลังโควิด-19

18 เมษายน 2020

(18 เม.ย. 63) #เวทีสาธารณะ มองสังคมหลังโควิด-19 "ข้อเสนอนโยบายสาธารณะในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19" The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ และองค์กรเครือข่าย เปิดว…

Public Forum: “โจทย์ท้าทายสถานการณ์โควิด-19 ณ ชายแดนใต้”

16 เมษายน 2020

(16 เม.ย. 63) The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ เปิดพื้นที่สนทนาถึงโจทย์ที่ท้าทายในสถานการณ์โควิด-19 กับการเป็นพื้นที่ทับซ้อนของเงื่อนไขควบคุมโรคระบาด พร…

Public Forum: Scenario คุมระบาด หลังเปิดเมือง ปลดล็อกเศรษฐกิจ

10 เมษายน 2020

The Active x Public Forum: Scenario คุมระบาด หลังเปิดเมือง ปลดล็อกเศรษฐกิจ (10 เม.ย. 63) จากแนวโน้มของการระบาด COVID-19 ที่เคยถูกคาดการณ์ไว้ว่า อาจมีค…

เวทีสาธารณะ: วิกฤตโรคระบาด COVID-19 อาหารจะต้องไม่วิกฤต

8 เมษายน 2020

The Active x Public Forum #เวทีสาธารณะ วิกฤตโรคระบาด COVID-19 อาหารจะต้องไม่วิกฤต (8 เม.ย. 63) - ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ - นพ.วิ…