ระดมสมองภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่ เพื่อเสนอนโยบายและการแก้ปัญหาสามน้ำต่อ รัฐบาลและกทม.(19 มี.ค.65)

สะท้อนปัญหา “น้ำ” โดยตัวแทนภาคประชาชน ส่งเสียงถึงผู้ว่ากทม.และภาครัฐให้เกิด การรับมือกับสภาวะวิกฤต “น้ำ” ก่อนที่จะสายเกินไป

The Active ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชวนภาคประชาชน สะท้อนปัญหาเพื่อหาทางออก แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเสวนา “วิกฤต สยามสามน้ำ”

ร่วมพูดคุยโดย

• ก้องศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี ผู้แทนจาก เครือข่ายปกป้องคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง (คปช.)

• ชวลักษณ์ เวียงวิเศษ ผู้แทนจากกลุ่มบึงรับน้ำ

• ธนัช นฤพรพงศ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

• บุญสม ชื่นทิวากร ประธานชุมชนตลาดหลักสี่ ริมคลองเปรมประชากร

• รัตนา ศิวเสน เหรัญญิก ชุมชนตลาดหลักสี่ ริมคลองเปรมประชากร

• พงศ์พรหม ยามะรัต ผู้แทนจากกลุ่มบึงรับน้ำ

ดำเนินรายการโดย : พิชญาพร โพธิ์สง่า และ สุชาดา ลาภจตุรพิธ.ชมสดพร้อมกัน

เราเชื่อว่า…ปัญหาน้ำท่วมป้องกันได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active