Public Forum

Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 3 : ชีวิตใหม่คนไร้บ้าน ช่วงที่ 2

24 กรกฎาคม 2020

จากมือถึงมือ ครั้งที่ 3 : “วงนั่งเล่น” ดนตรีที่มองสังคมอย่างเข้าใจ 📌 ชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่…

Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 3 : ชีวิตใหม่คนไร้บ้าน ช่วงที่ 1

24 กรกฎาคม 2020

The Active และ Thai PBS ชวนติดตามการสนทนาหาแนวทางเพื่อเดินหน้าสู่ชีวิตใหม่ของคนไร้บ้าน พร้อมกิจกรรมตลาดคุณภาพชีวิต ธนาคารอาหารชุมชน สู้วิกฤตโควิด-19 📌…

Virtual Policy Forum | วัคซีน – ยา: ความหวัง – วิกฤต – โอกาส (2/2)

22 กรกฎาคม 2020

Virtual Policy Forum | วัคซีน - ยา: ความหวัง - วิกฤต - โอกาส ...เมื่อแนวโน้มการระบาดรอบสอง อาจมาเร็วกว่าที่คิด! หากสุขภาพกำหนดสังคม ‘ไทย’ ควรกังวลการร…

Virtual Policy Forum | นโยบาย – ผลกระทบ – การรับมือ (1/2)

22 กรกฎาคม 2020

Virtual Policy Forum | นโยบาย - ผลกระทบ - การรับมือ ...เมื่อแนวโน้มการระบาดรอบสอง อาจมาเร็วกว่าที่คิด! หากสุขภาพกำหนดสังคม ‘ไทย’ ควรกังวลการระบาดของโค…

คนจนเมืองที่เปลี่ยนไป ในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง ช่วงที่ 2

18 กรกฎาคม 2020

(18 ก.ค. 63) เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญรุดหน้าเกินสิ่งใด ยังมี “คนจนเมือง” …จากกลุ่มประเทศยากจน สู่ประเทศรายได้ปานกลาง ชุมชนแออัดกลับเป็นกลุ่ม…

คนจนเมืองที่เปลี่ยนไป ในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง ช่วงที่ 1

18 กรกฎาคม 2020

(18 ก.ค. 63) เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญรุดหน้าเกินสิ่งใด ยังมี "คนจนเมือง" ...จากกลุ่มประเทศยากจน สู่ประเทศรายได้ปานกลาง ชุมชนแออัดกลับเป็นกลุ…

Public Forum: คนไร้บ้าน ไม่ใช่คนไร้งาน แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 ? (2/2)

10 กรกฎาคม 2020

#คนไร้บ้าน ไม่ใช่คนไร้งาน แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 ? จากมือถึงมือ มูลนิธิกระจกเงา พร้อมส่งต่อโมเดลการสร้างงานให้คนไร้บ้าน เพื่อเป็นโอก…

Public Forum: คนไร้บ้าน ไม่ใช่คนไร้งาน แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 ? (1/2)

10 กรกฎาคม 2020

(10 ก.ค. 63) #คนไร้บ้าน ไม่ใช่คนไร้งาน แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 ? จากมือถึงมือ มูลนิธิกระจกเงา พร้อมส่งต่อโมเดลการสร้างงานให้คนไร้บ้าน…

Public Forum: “เปิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม ของโควิด-19 ต่อเกษตรกรรายย่อย

5 มิถุนายน 2020

(5 มิ.ย. 2563) #เวทีสาธารณะ "เปิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของโควิด-19 ต่อครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยในชุมชนเกษตรกรรม" The Active ร่วมกับองค์กรเครือข่าย …

Public Forum: “จากมือถึงมือ สู่นโยบายการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์โควิด-19”

4 มิถุนายน 2020

"แรงงานข้ามชาติ" กลุ่มคนเปราะบางซ้ำซ้อนยุคโควิด-19 นับหมื่นครอบครัวยังไม่มีความช่วยเหลือ! ความเป็นธรรม การเยียวยา อยู่ตรงไหน สำหรับคนกลุ่มนี้ ? The Ac…

Public Forum: 2563​ ประเทศไทยมากกว่า​ COVID-19​ มองอนาคตผ่านมุมสหวิทยาการ​

18 พฤษภาคม 2020

(18 พ.ค. 63) The Active x Public Forum “2563​ ประเทศไทยที่มากกว่า​ COVID-19​ มองอนาคตผ่านมุมสหวิทยาการ​” The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชวน…

Public Forum: “ตรวจแถว ท้องถิ่น เตรียมพร้อมเปิดเมือง”

1 พฤษภาคม 2020

(1 พ.ค. 63) #เวทีสาธารณะ “ตรวจแถว ท้องถิ่น เตรียมพร้อมเปิดเมือง” The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชวนสนทนา หามาตรการกำหนดกลไก ควบคุมกิจการที่…