Public Forum

Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 5 สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ

23 มิถุนายน 2021

(10 ต.ค. 63) "พื้นที่สาธารณะ" ในเมืองที่มีความหนาแน่นประชากร มากกว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร มีทางเลือกแบบไหนได้บ้าง?.สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามกีฬา ห…

Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 4 ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงของมนุษย์

23 มิถุนายน 2021

(3 ก.ย. 63) ตลอดรอบปีที่ผ่านมา "ภาคอีสาน" เป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งภัยแล้งและพายุ รวมถึงการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงก…

Public Forum: สานคน สานวัย สืบสานความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง

22 มิถุนายน 2021

(19 ธ.ค. 63) เมื่อ "เทศกาลข้าวใหม่" มาถึง "ข้าวใหม่" ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวก็ถูกรวบรวมให้ได้สัมผัสความหอมหวาน วันเดียวกว่า 30 สายพันธุ์ จาก 4 ภาคทั่วประเท…

Public Forum: ความฝัน ความหวังของเด็กไร้สัญชาติ : นักฟุตบอลหมายเลขศูนย์ จะออกจากถ้ำโปร่งแสงได้อย่างไร?

22 มิถุนายน 2021

(16 ธ.ค. 63) ‘ตาล ปัน’ และเด็กไร้สัญชาติจํานวนมาก เหมือนติดอยู่ในถ้ำที่โปร่งแสง หาทางออกไม่ได้.เขา และครอบครัวขาดความรู้ทางกฎหมาย หรืออาจเพราะระบบราชก…

Public Forum: เปลี่ยนทัศนคติ ไม่ตรวจ HIV ก่อนเข้าทำงาน เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563

22 มิถุนายน 2021

(1 ธ.ค. 63) ปัญหาการเลือกปฏิบัติในการตรวจเอชไอวีก่อนหรือหลังรับเข้าทำงาน คือข้อจำกัดหนึ่งที่ปิดกั้นความฝันในการประกอบอาชีพ และเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมยั…

Public Forum: โควิด-19 ระลอกใหม่ ‘พื้นที่’ จะมีส่วนร่วมอย่างไร?

22 มิถุนายน 2021

(29 ก.ย. 63) โควิด-19 ระลอกใหม่ ‘พื้นที่’ จะมีส่วนร่วมอย่างไร?.ชวนติดตามมุมมองและบทบาทของภาคประชาชนนอกระบบสาธารณสุข ก่อนโควิด-19 ระลอกใหม่จะมาถึง.จังห…

Public Forum: เจ้าพระยาเดลต้า 2040|อีก 20 ปี ข้างหน้า เมือง เกษตร อุตสาหกรรม จะอยู่อย่างไร?

22 มิถุนายน 2021

(2 ก.ย. 63) จินตภาพเมืองในพื้นที่เจ้าพระยาเดลต้า 2040 : อีก 20 ปี เราจะอยู่อย่างไร? เมื่อน้ำท่วม น้ำแล้ง และสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการพื…

Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 3 : ชีวิตใหม่คนไร้บ้าน ช่วงที่ 2

24 กรกฎาคม 2020

จากมือถึงมือ ครั้งที่ 3 : “วงนั่งเล่น” ดนตรีที่มองสังคมอย่างเข้าใจ 📌 ชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่…

Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 3 : ชีวิตใหม่คนไร้บ้าน ช่วงที่ 1

24 กรกฎาคม 2020

The Active และ Thai PBS ชวนติดตามการสนทนาหาแนวทางเพื่อเดินหน้าสู่ชีวิตใหม่ของคนไร้บ้าน พร้อมกิจกรรมตลาดคุณภาพชีวิต ธนาคารอาหารชุมชน สู้วิกฤตโควิด-19 📌…

Virtual Policy Forum | วัคซีน – ยา: ความหวัง – วิกฤต – โอกาส (2/2)

22 กรกฎาคม 2020

Virtual Policy Forum | วัคซีน - ยา: ความหวัง - วิกฤต - โอกาส ...เมื่อแนวโน้มการระบาดรอบสอง อาจมาเร็วกว่าที่คิด! หากสุขภาพกำหนดสังคม ‘ไทย’ ควรกังวลการร…

Virtual Policy Forum | นโยบาย – ผลกระทบ – การรับมือ (1/2)

22 กรกฎาคม 2020

Virtual Policy Forum | นโยบาย - ผลกระทบ - การรับมือ ...เมื่อแนวโน้มการระบาดรอบสอง อาจมาเร็วกว่าที่คิด! หากสุขภาพกำหนดสังคม ‘ไทย’ ควรกังวลการระบาดของโค…

คนจนเมืองที่เปลี่ยนไป ในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง ช่วงที่ 2

18 กรกฎาคม 2020

(18 ก.ค. 63) เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญรุดหน้าเกินสิ่งใด ยังมี “คนจนเมือง” …จากกลุ่มประเทศยากจน สู่ประเทศรายได้ปานกลาง ชุมชนแออัดกลับเป็นกลุ่ม…