Public Forum

Public Forum: คนจนใหม่: จากสถานการณ์การระบาด COVID-19

25 มิถุนายน 2021

(30 มี.ค. 64) การคาดการณ์ตัวเลขผู้ว่างงานของ TDRI ระบุว่า ปี 2565 จะมีผู้ว่างงานสูงถึง 2.5 ล้านคน หลายชีวิตอาจต้องตกงานฉับพลัน เป็นผลกระทบต่อเนื่องจาก…

Public Forum: เสียงรถด่วนขบวนสุดท้าย: ปลายทางหัวลำโพง ?

25 มิถุนายน 2021

(5 มี.ค. 64) The Active ร่วมกับนักวิจัยโครงการ การศึกษาเพื่อวางกรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และองค์กรภาคี เปิดเวทีสาธาร…

Public Forum: 2 ทศวรรษปัญหากะเหรี่ยงบางกลอย ถึงแนวทางแก้ปัญหาชาติพันธุ์

25 มิถุนายน 2021

(9 ก.พ. 64) "คนอยู่กับป่า" อีกกรณีซึ่งเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง คือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐและชาวบ้าน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน.แต่กว่า 2 ทศวร…

Public Forum: ปิดความเสี่ยง ตัดวงจรระบาด ฟื้นสมุทรสาคร

25 มิถุนายน 2021

(29 ม.ค. 64) The Active ร่วมกับองค์กรเครือข่าย เปิด เวทีสาธารณะ "ปิดความเสี่ยง ตัดวงจรระบาด ฟื้นสมุทรสาคร" #saveสมุทรสาคร#saveประเทศไทย .ร่วมพูดคุยโดย…

Public Forum: จากกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ถึงอนาคตกฎหมายคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์

25 มิถุนายน 2021

(21 ม.ค. 64) ปรากฏการณ์ "กะเหรี่ยงบางกลอย" ตัดสินใจเดินเท้ากลับเข้าป่าใหญ่ "ใจแผ่นดิน" หลังถูกอพยพจากถิ่นฐานดั้งเดิม ลงมายังบ้านบางกลอยล่าง ใน อ.แก่งก…

Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 5 สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ

23 มิถุนายน 2021

(10 ต.ค. 63) "พื้นที่สาธารณะ" ในเมืองที่มีความหนาแน่นประชากร มากกว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร มีทางเลือกแบบไหนได้บ้าง?.สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามกีฬา ห…

Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 4 ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงของมนุษย์

23 มิถุนายน 2021

(3 ก.ย. 63) ตลอดรอบปีที่ผ่านมา "ภาคอีสาน" เป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งภัยแล้งและพายุ รวมถึงการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงก…

Public Forum: สานคน สานวัย สืบสานความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง

22 มิถุนายน 2021

(19 ธ.ค. 63) เมื่อ "เทศกาลข้าวใหม่" มาถึง "ข้าวใหม่" ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวก็ถูกรวบรวมให้ได้สัมผัสความหอมหวาน วันเดียวกว่า 30 สายพันธุ์ จาก 4 ภาคทั่วประเท…

Public Forum: ความฝัน ความหวังของเด็กไร้สัญชาติ : นักฟุตบอลหมายเลขศูนย์ จะออกจากถ้ำโปร่งแสงได้อย่างไร?

22 มิถุนายน 2021

(16 ธ.ค. 63) ‘ตาล ปัน’ และเด็กไร้สัญชาติจํานวนมาก เหมือนติดอยู่ในถ้ำที่โปร่งแสง หาทางออกไม่ได้.เขา และครอบครัวขาดความรู้ทางกฎหมาย หรืออาจเพราะระบบราชก…

Public Forum: เปลี่ยนทัศนคติ ไม่ตรวจ HIV ก่อนเข้าทำงาน เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563

22 มิถุนายน 2021

(1 ธ.ค. 63) ปัญหาการเลือกปฏิบัติในการตรวจเอชไอวีก่อนหรือหลังรับเข้าทำงาน คือข้อจำกัดหนึ่งที่ปิดกั้นความฝันในการประกอบอาชีพ และเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมยั…

Public Forum: โควิด-19 ระลอกใหม่ ‘พื้นที่’ จะมีส่วนร่วมอย่างไร?

22 มิถุนายน 2021

(29 ก.ย. 63) โควิด-19 ระลอกใหม่ ‘พื้นที่’ จะมีส่วนร่วมอย่างไร?.ชวนติดตามมุมมองและบทบาทของภาคประชาชนนอกระบบสาธารณสุข ก่อนโควิด-19 ระลอกใหม่จะมาถึง.จังห…

Public Forum: เจ้าพระยาเดลต้า 2040|อีก 20 ปี ข้างหน้า เมือง เกษตร อุตสาหกรรม จะอยู่อย่างไร?

22 มิถุนายน 2021

(2 ก.ย. 63) จินตภาพเมืองในพื้นที่เจ้าพระยาเดลต้า 2040 : อีก 20 ปี เราจะอยู่อย่างไร? เมื่อน้ำท่วม น้ำแล้ง และสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการพื…