ปราบโกงประเทศไทย 2022 : มรดกกรรมการปฏิรูป(8 มิ.ย. 65)

The Active Thai PBS ร่วมด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชวนคิด ชวนคุย ว่าทำอย่างไรให้เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ของทุกคน!.

ช่วงที่ 1 เวลา 10.00-11.00 น. “เปิดแผน 5 Big Rock ปราบโกง” เปิดข้อมูลแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ.

ช่วงที่ 2 เวลา 11.00-12.30 น. “โปร่งใสแบบไหนไม่ติด Lock ถ้าประชาชนมีส่วนร่วม”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active