ถอดบทเรียน หลาด กิน อยู่ ดู หมุย (1 พ.ค.65)

จุดขายการท่องเที่ยวสมุยยุคใหม่ แบบไหนที่คุณอยากเห็น

สรุปประสบการณ์ ” หลาด กิน อยู่ ดู หมุย “2 เดือน 5 ตลาด 7 ตำบล

ตลาด อาหาร วัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ผู้ประกอบการและชุมชนทางรอด ทางร่วม การท่องเที่ยววิถีใหม่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active