Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 3 : ชีวิตใหม่คนไร้บ้าน ช่วงที่ 1

The Active และ Thai PBS ชวนติดตามการสนทนาหาแนวทางเพื่อเดินหน้าสู่ชีวิตใหม่ของคนไร้บ้าน พร้อมกิจกรรมตลาดคุณภาพชีวิต ธนาคารอาหารชุมชน สู้วิกฤตโควิด-19

📌 ชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เพจ #TheActive ถ่ายทอดสดจาก พอช. ถนนนวมินทร์ กทม.

📌 องค์กรร่วมจัด

• สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน – CODI

• สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ ไทยพีบีเอส

• ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ

• Thai PBS

Author