Virtual Policy Forum | วัคซีน – ยา: ความหวัง – วิกฤต – โอกาส (2/2)

Virtual Policy Forum | วัคซีน – ยา: ความหวัง – วิกฤต – โอกาส

…เมื่อแนวโน้มการระบาดรอบสอง อาจมาเร็วกว่าที่คิด! หากสุขภาพกำหนดสังคม ‘ไทย’ ควรกังวลการระบาดของโควิด-19 รอบสองอย่างไร? หากต้องอยู่กับการระบาดระยะยาว

“Virtual Policy Forum: เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบที่สอง ของ COVID-19” ช่วงที่ 2

Author