Virtual Policy Forum | นโยบาย – ผลกระทบ – การรับมือ (1/2)

Virtual Policy Forum | นโยบาย – ผลกระทบ – การรับมือ

…เมื่อแนวโน้มการระบาดรอบสอง อาจมาเร็วกว่าที่คิด! หากสุขภาพกำหนดสังคม ‘ไทย’ ควรกังวลการระบาดของโควิด-19 รอบสองเมื่อไร และรับมืออย่างไร? “Virtual Policy Forum: เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบที่สอง ของ COVID-19” ช่วงที่ 1

Author