Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 3 : ชีวิตใหม่คนไร้บ้าน ช่วงที่ 2

จากมือถึงมือ ครั้งที่ 3 : “วงนั่งเล่น” ดนตรีที่มองสังคมอย่างเข้าใจ

📌 ชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่เพจ #TheActive ถ่ายทอดสดจาก พอช. ถนนนวมินทร์ กทม.

📌 องค์กรร่วมจัด • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน – CODI

• สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์

• ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ

• Thai PBS

Author