Public Forum: ความฝัน ความหวังของเด็กไร้สัญชาติ : นักฟุตบอลหมายเลขศูนย์ จะออกจากถ้ำโปร่งแสงได้อย่างไร?

(16 ธ.ค. 63) ‘ตาล ปัน’ และเด็กไร้สัญชาติจํานวนมาก เหมือนติดอยู่ในถ้ำที่โปร่งแสง หาทางออกไม่ได้
.
เขา และครอบครัวขาดความรู้ทางกฎหมาย หรืออาจเพราะระบบราชการเพิกเฉยต่อปัญหา ทั้งที่มีการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายความมั่นคง รับรองสัญชาติให้สําหรับผู้ที่อยู่กลมกลืนในสังคมไทย หรืออาจเพราะพวกเขาติดอยู่ในเครือข่ายการทุจริต?
.
‘ตาล ปัน’ รวมถึงทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีคนอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองสัญชาติไทยไปแล้ว คือ รูปธรรมของเด็กไร้สัญชาติที่มีศักยภาพด้านกีฬา และมีความกลมกลืนกับสังคมไทย ที่ควรพัฒนาและรับรองสิทธิในสัญชาติไทย เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย…
.
📌 ผู้ร่วมเสวนา
• พิธาสรวง จันทร์ฉายฉัตร | ผอ.ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย กรมการปกครอง
• รศ.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร | คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
• ศิวนุช สร้อยทอง | คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
• พัฒนะ จิรวงศ์ | ผู้กำกับ “นักฟุตบอลหมายเลข 0
• ตาล ปัน และนักฟุตบอลไร้สัญชาติจากทีมหมูป่าอะคาเดมี

ณาตยา แวววีรคุปต์ ดำเนินรายการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มธ. ต้อนรับ ‘ตาล ปัน’ นักฟุตบอลหมายเลข 0
‘ตาล’ นักฟุตบอลหมายเลข 0 เตรียมทำบัตรประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active