คนจนเมืองที่เปลี่ยนไป ในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง ช่วงที่ 1

(18 ก.ค. 63) เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญรุดหน้าเกินสิ่งใด ยังมี “คนจนเมือง”

…จากกลุ่มประเทศยากจน สู่ประเทศรายได้ปานกลาง ชุมชนแออัดกลับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ประเทศหายจน แต่คนจนไม่ได้หายไปไหน…

แล้วสัมพันธภาพระหว่างคนจนกับเมืองเป็นอย่างไร?

The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสด การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย “คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง” โดย 7 นักวิชาการ และร่วมให้ความเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

Author