Sustainable

News

Data

ส่องงบประมาณจัดการโควิด-19

เปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนกลางเมืองเชียงใหม่ | พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ

จากมือถึงมือ: ความมั่นคงทางอาหาร คือความมั่นคงของมนุษย์

ถอดบทเรียน 1 ทศวรรษ คุ้มครองวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

เปิดขุมทรัพย์ “อ่าวบ้านดอน” จ.สุราษฎร์ธานี ไม่ได้มีแค่ “หอยใหญ่ ไข่แดง”

Social Agenda

26

Nov

2020

“เทศกาลความยั่งยืน ” (Sustainability Festival)

ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาแบบทำลายล้างธรรมชาติมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน “เ…

25

Nov

2020

"ก้าวไปข้างหน้า เพื่อสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย"

งานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2563 "ก้าวไปข้างหน้า เพื่อสร้างระบบเกษตรแล…

18

Dec

2020

งาน Fisherfolk X Dear Consumer "มหาส้มมุทร"

ในงาน Fisherfolk X Dear Consumer มหาส้มมุทร "เทศกาลอาหารดีย์ ดี๊ดีตั้งแต่ต้นทาง" ภายในงานจะมีอาหารทะ…