เลิกทำแบบเดิม ! กู้วิกฤตโลกแล้ง

จากสถานการณ์เอลนีโญ ที่ทำให้ไทยและทั่วโลกเผชิญกับภัยแล้งครั้งรุนแรง “ต้องเก็บน้ำก่อนแล้งจะมาถึงจะรอด”

แต่จะทำอย่างไรเมื่อเกษตรกรหลายคนยังไม่กล้าเปลี่ยนวิถีแบบเดิม

อ.ยักษ์-วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้แทนจากสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จี้ รัฐหันมาทำนโยบายฟื้นฟูดินและน้ำอย่างจริงจัง ย้ำ ทำแต่นโยบายเดิม ๆ จะหวังผลลัพธ์ใหม่ได้อย่างไร ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม