สื่อวิถี คนกับป่า ผ่านเลนส์กล้อง

“คนกับป่า” ไม่ใช่เรื่องการไม่ใช้ทรัพยากรจากป่า เพราะในความเป็นจริงพวกเขาต่างใช้ประโยชน์จากป่า เพียงแต่ทำควบคู่ไปกับการดูแลป่าและทำให้ป่ามีความงอกเงยขึ้น รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้ผืนป่าที่หล่อเลี้ยงชุมชน

ช่างภาพ 13 คน ได้เปิดประสบการณ์และเรียนรู้วิถีคนกับป่าผ่านการลงพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึมซับวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอและแลกเปลี่ยนกันระหว่างช่างภาพกับชาวบ้าน

นอกจากช่างภาพ 13 คนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมเดินทางในโครงการนี้ ยังมีอีก 1 ช่างภาพ ผู้อาศัยอยู่ร่วมกับผืนป่ามาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและสื่อสารผ่านมุมมองของชาวปกาเกอะญอเองด้วย

หนึ่งในผู้ชมนิทรรศการ บอกกับเราว่า ช่างภาพแต่ละคนมีมุมมองในการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน แม้จะไปในสถานที่เดียวกัน แต่อารมณ์หรือเรื่องราวของภาพกลับสะท้อนตัวตนของทั้งคนถ่ายและสิ่งที่ถูกถ่ายได้อย่างชัดเจน และมองว่า ‘ความสงบ’ ของคนที่อยู่ร่วมกับป่า คือสิ่งที่สัมผัสได้ในทุกภาพ รวมถึงยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตธรรมดาที่หาไม่ได้ในเมืองหลวง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนรู้สึกโหยหา จนต้องตั้งคำถามกับสิ่งทำอยู่ว่า “เรากำลังทำอะไรอยู่นะ?”

นิทรรศการนี้คงได้ทำหน้าที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน และสื่อออกมาผ่านภาพถ่ายอย่างมีนัยสำคัญ ตามความตั้งใจของช่างภาพแล้ว

นิทรรศการภาพถ่าย “คนกับป่า” จัดโดย Pulitzer Center ร่วมกับ Realframe ที่หวังเป็นส่วนหนึ่งในการฉายแสงและเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่า ชาวบ้านที่เป็นผู้ถูกผลักให้กลายเป็นคนชายขอบและถูกตีตราว่าเป็นศัตรูของนโยบายป่าไม้ของรัฐ ซึ่งโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรายงานเรื่อง “เจาะปัญหาป่าทับคน คนทับป่า” ของ 'ภัทชา ด้วงกลัด' ผู้ที่ได้รับรับทุน Pulitzer Center Climate Crisis Reporting ด้วย

The Active ชวนชมบรรยากาศนิทรรศการภาพถ่าย “คนกับป่า” บริเวณชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ที่จะจัดแสดงไปจนถึง 3 ธันวาคม 2566

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

วราพร อัมภารัตน์