สวนไผ่ ทางเลือกทำกิน-แก้วิกฤตฝุ่น

สวนไผ่บนดอย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กำลังเป็นทางเลือกใหม่ของการทำเกษตรกรรมมูลค่าสูงควบคู่กับความพยายามแก้ปัญหาฝุ่นควัน-รักษาพื้นที่ป่า

ความหวังของถิ่นฐานที่ได้ชื่อว่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด และมีการเผาไร่มากที่สุดแห่งหนึ่ง แต่จะสำเร็จได้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้สิทธิในการทำกิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม