เปิดภาพอนาคตสุขภาพจิตคนไทย 2576

อนาคตสุขภาพจิตคนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเป็น “ระเบิดเวลาของความหวาดกลัว” หรือ “จุดหมายแห่งความสุข” อยู่ที่เราเลือก และกำหนดได้

The Active เปิดพื้นที่สร้างความเข้าใจ “ระบบสุขภาวะทางจิต” ชวนหลากหลายองค์กรจากภาครัฐ และเอกชน ร่วมพัฒนากลไก ค้นหานวัตกรรมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมป้องกันสุขภาพใจได้มากขึ้น

เปิดภาพอนาคตสุขภาพจิตคนไทย 2576

เปิดภาพฉากทัศน์โดย :

• กุลิสรา บุตรพุฒ นักกลยุทธ์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

• วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตอาวุโส Future Tales Lab by MQDC

ร่วมถกและแลกเปลี่ยนโดย :

• ผศ.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต

• นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

• รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

• ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

ดําเนินรายการ : บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติคุณ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active