เปิดสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | ครั้งที่ 1/2567

“สภาเมืองคนรุ่นใหม่” กระบวนการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานคร


📌ชวนติดตาม การเปิดสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2567

✅ ติดตามผลการดำเนินงานการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่
✅ ฟังการนำเสนอ 2 นโยบายคนรุ่นใหม่

  1. นโยบายหน่วยสนับสนุนองค์กรดยาวชน (Youth Leader Support: YLS) : ทีม Be PSY You
  2. นโยบายทวงคืนเสรีภาพพื้นที่ชุมนุม : ทีม Born to be rebellious

✅ Special Talk : ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น – บทเรียน ประสบการณ์ และความท้าทายของการทำงานสภาเด็กฯ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active