Public Forum: “โจทย์ท้าทายสถานการณ์โควิด-19 ณ ชายแดนใต้”

(16 เม.ย. 63) The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ เปิดพื้นที่สนทนาถึงโจทย์ที่ท้าทายในสถานการณ์โควิด-19 กับการเป็นพื้นที่ทับซ้อนของเงื่อนไขควบคุมโรคระบาด พร้อมแนวทางรุกและรับด้วยความเข้าใจ ร่วมพูดคุยโดย…

– นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข

– นพ.มาหะมะ เมาะมูลา ผอ.รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

– ซากีย์ พิทักษ์คุมพล ตัวแทนจากสำนักจุฬาราชมนตรี และสมาชิกวุฒิสภา

– กริยา มูซอ (วันร์อาลี) ตัวแทนชุมชนจากบาเจาะ

ณาตยา แวววีรคุปต์ ดำเนินรายการ

Author