Public Forum: “จากมือถึงมือ สู่นโยบายการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์โควิด-19”

“แรงงานข้ามชาติ” กลุ่มคนเปราะบางซ้ำซ้อนยุคโควิด-19 นับหมื่นครอบครัวยังไม่มีความช่วยเหลือ! ความเป็นธรรม การเยียวยา อยู่ตรงไหน สำหรับคนกลุ่มนี้ ?

The Active ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดเวทีสานเสวนาเนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์

Author