เวทีสาธารณะ: วิกฤตโรคระบาด COVID-19 อาหารจะต้องไม่วิกฤต

The Active x Public Forum #เวทีสาธารณะ วิกฤตโรคระบาด COVID-19 อาหารจะต้องไม่วิกฤต (8 เม.ย. 63)

– ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

– นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท หมอนักมานุษยวิทยา

– ทัศนีย์ วีระกันต์ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

Author