Public Forum: คนไร้บ้าน ไม่ใช่คนไร้งาน แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 ? (1/2)

(10 ก.ค. 63) #คนไร้บ้าน ไม่ใช่คนไร้งาน แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 ?

จากมือถึงมือ มูลนิธิกระจกเงา พร้อมส่งต่อโมเดลการสร้างงานให้คนไร้บ้าน เพื่อเป็นโอกาสพัฒนาศักยภาพและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม

The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส และองค์กรเครือข่าย ชวนติดตามกิจกรรม Hand to Hand | Music for Social Movements ครั้งที่ 2 “การแบ่งปันทางสังคม สู่นโยบายการจ้างงานคนไร้บ้าน”

📌 ชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เพจ #TheActive และเพจ ไทยพีบีเอส ชุมชนสัมพันธ์

📌 องค์กรร่วมจัด

• มูลนิธิกระจกเงา

• สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ ไทยพีบีเอส

• ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส

• Thai PBS

Author