Hack Thailand 2575

  3 ฉากทัศน์ไทยที่ต้องระวัง ไม่ให้เกิดขึ้น!!

  16 พฤษภาคม 2023

  โลกปรับไทยไม่ปรับ 3 ฉากทัศน์ต้องเตรียมรับมือ

   หยุดผลาญงบประมาณชาติ เปิดพรมเก็บกวาด ประชาชนมีส่วนร่วม

   10 พฤษภาคม 2023

   หยุดผลาญงบประมาณชาติ เปิดพรมเก็บกวาด ประชาชนมีส่วนร่วม เสนอกลไกรัฐสภาในการอภิปรายว่าที่รัฐมนตรีก่อนเข้ารับตำแหน่ง สร้างเครื่องมือ ประเมินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม พร้อมปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัย

    สภาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแห่งชาติ

    9 พฤษภาคม 2023

    สภาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแห่งชาติ ต้องมีตัวแทนเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องมี สว. ที่มาจากคนกลุ่มหลากหลายโดยวิธีประชาธิปไตย และกำหนดให้สภาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแห่งชาติ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

     ตั้งสภาติดปีกครูไทย ปรับระบบ เปลี่ยนโรงเรียน

     8 พฤษภาคม 2023

     ตั้งสภาติดปีกครูไทย หรือการตั้งองค์กรขึ้นมา ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับทางด้านนี้ ดึงภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลักดันนโยบายและผลักดันให้เกิดการกระจายไปสู่การจัดการระบบได้จริง

      พลิกไทย คนไทย 2+ หลายภาษา

      5 พฤษภาคม 2023

      เปลี่ยนการนิยาม 3 ภาษา จากภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเป็น ภาษาแรกคือภาษาแม่ ภาษาที่สองทุกคนควรมีสิทธินิยามเองว่าเขาต้องการให้ภาษาอะไรเป็นภาษาสากลางสำหรับเขา และภาษาที่สามคือภาษาที่เขาสามารถนำไปทำหากินได้

       Thailand Zero Waste

       4 พฤษภาคม 2023

       “Thailand Zero Waste” ผ่านแนวคิด 3 ประการ สร้างอาชีพ จ้างงาน ช่วยกันเก็บแยก ขายขยะ ลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง

        พื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ป้องกันปากท้อง สุขภาพ

        2 พฤษภาคม 2023

        พื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ป้องกันปากท้อง สุขภาพ กลยุทธ์ที่เสนอ คือ 50/50 คือ คุณภาพอากาศเฉลี่ยรายวันของประเทศทุกจังหวัดอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุก ๆ วัน

         สูงวัยใจสะออน Active Aging : Oldy Health Society

         1 พฤษภาคม 2023

         “สูงวัยใจสะออน Active Aging : Oldy Health Society” กองทุนการออมส่วนบุคคลสำหรับสูงวัย OTODS (One Tambon One Day Service) หนึ่งตำบล หนึ่งหน่วยบริการ ผู้ช่วยผู้สูงอายุ จัดตั้งหน่วยจัดการผู้ช่วยผู้สูงอายุ

          แฮกกองทุนประกันสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อประชาชนทุกคน

          28 เมษายน 2023

          wellness ยิ่งใหญ่ คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเท่าเทียม มิติสาธารณสุขในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575

           สถาบันบริหารจัดการการเงินภาคประชาชน

           27 เมษายน 2023

           “แก้หนี้ แก้จน” มิติเศรษฐกิจ ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575

            ปลดล็อกท้องถิ่น ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่เวทีโลก “นโยบาย 4 เปิด”

            26 เมษายน 2023

            ปลดล็อกท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มิติเศรษฐกิจ ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575

             นโยบายโอกาสสีเขียว พื้นที่สร้างสรรค์โอกาสของทุกคน

             25 เมษายน 2023

             Green Space จากมิติทางสังคม ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575