นโยบายโอกาสสีเขียว พื้นที่สร้างสรรค์โอกาสของทุกคน

Green Space จากมิติทางสังคม ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575

.

เสนอนโยบาย “opportunity Space พื้นที่สร้างสรรค์โอกาศของทุกคน” ชี้เป้าปัญหามาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ จำเป็นต้องเปลี่ยนอาคารร้าง ที่ไม่แบ่งปันของรัฐมาเป็นของเรา (ประชาชน)

.

โดยข้อเสนอที่จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างสุขภาพ สุขภาวะที่ดี เพิ่มมูลค่าทางเศรษกิจ และโอกาสที่ชุมชนร่วมออกแบบ โดยจะทำให้สำเร็จโดยมีระบบพื้นที่สีเขียวยั่งยืนด้วย 5 ฟันเฟือง 4 แรงขับเคลื่อน 3 กลไก

.

พรรคการเมืองที่ซื้อนโยบาย -พรรคประชาธิปัตย์, พรรคไทยสร้างไทย

.

สมาชิกทีม -ณัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปราณนต์ เทพรักษาปราณนต์ เทพรักษา, อภิญญา บ่อวารี, โชคชัย หลาบหนองแส, นาย อายุธพร บูรณะกุลนาย อายุธพร บูรณะกุล, สุลักษวดี บุญล้อ, ผศ.ประภัสรา นาคะพันธุ์อำไพ, ผศ. ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ, นายสมเมธ ยุวะสุต, ยศพล บุญสม

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา